Een soldaat uit Hessen

Bij onderzoek naar de voorouders van mijn betovergrootmoeder Jentje Stoffer kwam ik in het trouwboek van Ruinerwold, gepubliceerd op de site van Webring Reestdal uit bij de naamgever van de familie Stoffer.
Dit was Johan Christoffer Otten, in het trouwboek is vermeld:
18-04-1779 geproclameerd 1= Otten, Johan Christoffer +2= Pols, Hilligjen Claas [1= jm van Zielen in’t Hessen Casselse; 2= jd uit de Wijk; met attest.naar DeW, 2 mei.] (RAD 139/1 bz 88–)

In zijn overlijdensakte ( Alledrenten) staat :
Overledene: Jan Christoffer, geb. Hessenkassel (Duitsland) 10-04-1741; beroep: kleermaker; overleden te De Wijk op 29-08-1826,zoon van Jan Christoffer en Trijntje Roelofs.

Na een E-mail gericht aan het “Evangelischer kirchenkreis Hofgeismarr” kwam ik te weten, dat in het plaatsje Sielen op 16-4-1741 een zekere Johann Christiaan Hofeditz is gedoopt, hij is geboren op de 11e.
Volgens de archivaris kunnen Christoffer en Christiaan identiek zijn.

Uit de kerkboeken van Sielen(kunnen hier nu zelf online bekeken worden ),  blijkt echter dat deze persoon al op 01-12-1754  is overleden….Blijkbaar is bij het overlijden een verkeerde geboortedatum opgegeven !

De werkelijke voorouders vind u onder aan de pagina !

Mijn grootmoeder vertelde mij dat haar betovergrootvader uit Duitsland was gevlucht omdat hij niet in het leger wilde.
In 1776 vertokken in totaal 16000 soldaten vanuit Hessen richting Bremerhaven, ze werden daar ingescheept omdat ze door Landgraaf Friedrich II verhuurd waren aan de Engelse regering om in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog te vechten, velen kwamen niet terug en bleven in Amerika. Zie b.v. deze site.
Het ligt voor de hand om te denken dat Johan niet in Bremerhaven is aangekomen maar ”iets eerder linksaf is geslagen”, maar ondanks het feit dat er veel over gepubliceerd is (HETRINA), kan ik in de gegevens over militairen uit die omgeving niets over hem vinden. Ik denk nu toch dat hij vóór zijn oproep deze kant is opgekomen misschien zelfs vóór of tijdens de zevenjarige oorlog;
Van 1756 tot 1763 vond de zevenjarigeoorlog plaats. Trendelburg, de stad/burcht waar Sielen een “stadsdeel” van is, werd door de Franse soldaten bezet. Soldaten uit Hessen- Kassel en Braunschweig verdrijven diverse malen de vijand, maar die kwam steeds weer terug.
Tenslotte worden de Fransen met behulp van Engelse troepen (slag bij Warburg) verjaagd.
Hierbij worden er vlakbij Sielen vele schansen opgericht, de meeste op de Gleudenberg waar heftig is gevochten.

Tussen De Wijk en Rogat loopt de Hessenweg, is dit nog een restant van een oude hessenweg ?
Wikipedia zegt hier het volgende over:
Een Hessenweg is een oude handelsweg door Noord-Duitsland en Oost-Nederland richting Utrecht. Er lopen verschillende hessenwegen.
Volgens de overlevering hebben ze hun benaming te danken aan Duitse kooplieden uit de buurt van Kassel in Hessen. Deze wegen meden de dorpen en steden omdat deze Hessische handelaren gebruik maakten van hessenwagens, wagens die een bredere spoorwijdte hadden dan was toegestaan in Nederland en daardoor niet pasten in de karrensporen van landelijke karren en wagens. Ze zouden bovendien de zandwegen beschadigen.

Parenteel van Johan Christoffer Otten:

I. Johan Christoffer Otten, (ook Stoffer de snijder) geb. Zielen in t’Hessen Casselse (Dld.)27 jul.1752 , ov. De Wijk 29 aug. 1826, zn. van Jan Christoffer en Trijntje Roelofs, tr. Ruinerwold 18 april 1779 Hilligje Klaas Paltz, geb. De Wijk sept. 1749, ov. ald.6 dec. 1816, dr. van Klaas Jans en Geertruid Meinen.

Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt IIa.
2. Jan Otten, geb. De Wijk aug. 1781.
3. Geertruid, volgt IIb.
4. Jan Stoffer, volgt IIc.

 

IIa. Klaas Stoffer, geb. De Wijk 27 jan. 1780, ov. ald. 2 maart 1860,
handtKSt
tr. IJhorst/De Wijk 4 nov. 1807 Hilligje Jans Roelofs, geb. Staphorst 24 okt. 1777, ov. De Wijk 10 aug. 1855.
Uit dit huwelijk:
1. Hilligje Stoffer, geb. Oosterwijk mei 1810, ged. De Wijk 31 mei 1810, ov. Wijkbrug 15 mei 1880.
2. Jan Klaas Stoffer, geb. De Wijk 8 nov. 1813, ov. Westerveld(Zuidwolde) 31 mei 1896, tr. Staphorst 1 nov. 1845 Aaltje Schoenmaker, geb. Staphorst 1823.

 

IIb. Geertruid Stoffers, geb. mei 1783, ged. De Wijk 18 mei 1783, ov. ald. 27 dec. 1844,
handtGSt
tr. Avereest 4 nov. 1808 Gerrit Gerrits, geb. Schepers te Junne (Ommen)
handtGGerr
Uit dit huwelijk:
1. Jan Scheper, geb. De Wijk 15 aug. 1809, ged. Ijhorst 20 aug. 1809, ov. De Wijk 18 aug. 1897.
2. Gerrit Gerrits,(achternaam gaat verder als Stoffer!!!) volgt IIIa.

 

IIIa. Gerrit Gerrits Stoffer, geb. De Wijk 13 aug. 1811, ged. Ijhorst 9 sept. 1811, ov. Wijkbroek 19 okt. 1866, tr. De Wijk 8 nov. 1834 Hilligjen Pot, geb. De Wijk 10 jan. 1814, ov. ald. 16 jan. 1901.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Stoffer, geb. De Wijk 16 jan. 1838, ov. Koekange 23 dec. 1870, tr. Rensje de Boer.
2. Geertje Stoffer, geb. 25 nov. 1840.
3. Pieter, volgt IVa.
4. Jan Stoffer, geb. De Wijk 28 sept. 1847, ov. ald. 2 juli 1906, tr. De Wijk 31 dec. 1897 Jantje Gritter.
5. Hendrik, volgt IVb.
6. Jan, volgt IVc.

 

IVa. Pieter Stoffer, geb. 11 jan. 1844, winkelier, ov. De Wijk 26 jan. 1938, tr. De Wijk 28 nov. 1876 Jantje Molderink.
Uit dit huwelijk:
1. Arend Stoffer, geb. Koekange 16 dec. 1884, tr. De Wijk 25 sept. 1915 Margje van Dijk.
2. Gerrit Stoffer, geb. Koekange 23 febr. 1891, tr. De Wijk 29 april 1921 Margje Boschman.

 

IVb. Hendrik Stoffer, geb. 10 juli 1851, ov. Veeningen 13 okt. 1901, tr. De Wijk 29 nov. 1873 Annigje Piel.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Stoffer, geb. De Wijk 7 april 1874.
2. Albert Stoffer, geb. de Oosterwijk 31 jan. 1876, ov. ald. 31 jan. 1876.
3. Aaltje Stoffer, geb. De Wijk 18 maart 1878.
4. Albert Stoffer, geb. De Wijk 30 sept. 1880.
5. Jan Stoffer, geb. Veeningen 22 sept. 1891, tr. De Wijk 24 april 1920

 

IVc. Jan Stoffer, geb. De Wijk 14 jan. 1855, ov. ald. 6 aug. 1916, tr. 1e De Wijk 5 mei 1883 Zwaantje Strijker; tr. 2e De Wijk 2 mei 1896 Klaasje Spijkerman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geert, volgt Va.
2. Gerrit, volgt Vb.
3. Albert Stoffer, geb. Koekange 13 mei 1889, tr. De Wijk 31 aug. 1918 Geesje Nijenhuis.
4. Jan Stoffer, geb. Zuidwolde 3 maart 1892, tr. De Wijk 10 mei 1913 Jantje Smink.

 

Va. Geert Stoffer, geb. Koekange 13 juni 1885, tr. 1e Maria Kip; tr. 2e De Wijk 1 nov. 1913 Bartha de Groot.
Uit het tweede huwelijk:
Jan Stoffer, geb. De Wijk 1917, ov. ald. 13 juli 1931.

 

Vb. Gerrit Stoffer, geb. 1888, tr. De Wijk 17 jan. 1914 Geesje Stam.
Uit dit huwelijk:
Jan Stoffer, geb. De Wijk 1914, ov. ald. 28 sept. 1914.

 

IIc. Jan Stoffer Otten, geb. De Wijk (Wijk) 12 mei 1788, ged. De Wijk 18 mei 1788,
Dagloner/Rietdekker,
handtJSt
tr. De Wijk 4 nov. 1816 Aaltien Berends, geb. Kleine Bulderij jan. 1787, ged. De Wijk 7 jan. 1787, dr. van Berend Roelofs en Lammigje Willems. [Oosterwijk]
Uit dit huwelijk:
1. Hilligjen Stoffer, geb. De Wijk 19 jan. 1818.
2. Lammigje Stoffer, geb. De Wijk 26 sept. 1821
3. Jantje Stoffer, geb. De Wijk 8 dec. 1824, ov. Veeningen 6 juni 1904.
4. Jentje, volgt IIIb.

 

IIIb. Jentje Stoffer, geb. De Wijk 8 dec. 1824, ov. Kerkenveld 26 okt. 1873, tr. Zuidwolde 3 mei 1856 Lambert v\d Hof, geb. Veeningen 5 maart 1830, ov. Kerkenveld 7 aug. 1917, zn. van Jan Jans v\d en Aaltien Lamberts Donker; hij hertr. Zuidwolde 21 maart 1874 Hilligje Ham.
Uit dit huwelijk:
1. Jan v\d, volgt IVd.
2. Aaltje v\d Hof, geb. Zuidwolde 14 febr. 1859, ov. ald. 3 maart 1934, tr. Zuidwolde 11 mei 1881 Tiemen Meester, geb. Zuidbroek 1831.
3. Jan v\d, volgt IVe.
4. Aaltje v\d, volgt IVf.

 

IVd. Jan v\d Hof, geb. Zuidwolde 20 sept. 1857, Schipper, ov. Zuidwolde 23 febr. 1928, tr. 1e Zuidwolde 17 mei 1884 Johanna ten Brink, geb. omstr. 1858, ov. Zuidwolde 7 maart 1885, dr. van Fredrik ten en Margaretha Evers; tr. 2e Zuidwolde 6 okt. 1888 Roelofje Timmer, geb. Zuidwolde 1 sept. 1861, ov. ald. 23 aug. 1923, dr. van Berend en Jantje Roelofs Krol en wed. van Roelof Krol.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jantiena v\d Hof, geb. 24 febr. 1885, ov. Zuidwolde 6 aug. 1952, tr. Zuidwolde 1 mei 1908 Jan de Roo, geb. Zuidwolde 1879.
Uit het tweede huwelijk:
2. Lambertus v\d Hof, geb. Zuidwolde 13 maart 1889, ov. Kerkenveld 13 juni 1889.
3. Jantje v\d Hof, geb. Meppel 18 april 1890, tr.? Hr Mos.
4. Lambertus v\d Hof, geb. Zuidwolde 27 juni 1892, tr. Hoogeveen 22 juli 1916 Geesje Duinkerken, geb. Klazienaveen 16 april 1896.
5. Geesje v\d Hof, geb. Emmen (Nieuw Amsterdam) 19 mei 1894, ov. Meppel 5 okt. 1894.
6. Roelof v\d Hof, geb. Meppel 14 febr. 1897.
7. Aaltje v\d Hof, geb. Meppel 29 maart 1899, ov. Hoogeveen 9 nov. 1971, tr. Zuidwolde 19 april 1918 Jan Beekelaar, geb. Zuidwolde 14 maart 1894, ov. Hoogeveen 25 maart 1957.
8. Geesje v\d, volgt Vc.
9. Jan v\d Hof, geb. Meppel 13 jan. 1905.

 

Vc. Geesje v\d Hof, geb. Meppel 11 febr. 1901, tr. Zuidwolde 14 dec. 1923 Jacob Profijt, geb. Hollandscheveld E154 6 okt. 1894, (veld)arbeider /landbouwer, zn. van Arend en Catharina de Jonge. [Kerkenveld]
Uit dit huwelijk:
1. Arend Profijt.
2. Jan Profijt.

3. Catharinus Profijt.

4. Roelof Profijt.
5. Grietje Profijt.
6. Catharinus,volgt VIIh.
7. Lambertus Profijt.
8. Roelofje Profijt.
VI. Catharinus Profijt, tr.? Jantje Veuger, dr. van Berend en Aaltje Metselaar.
Uit dit huwelijk:
1. Jaap, volgt VII.
2. Aaltje Profijt.
VII. Jaap Profijt, tr.? Dineke Willems, dr. van Hendrik Jan en Dirkje Makkinga.
Uit dit huwelijk:
1. Dianne Profijt.
2. Rien Profijt.
IVe. Jan v\d Hof, geb. Zuidwolde 1 okt. 1861, ov. Groningen 21 dec. 1899, tr. Zuidwolde 15 nov. 1884 Elisabeth v\d Belt, geb. omstr. 1863; zij hertr. Zuidwolde 22 febr. 1907 Jan Drenten.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus v\d Hof, geb. Kerkenveld 1 okt. 1885, ov. Hoogeveen 11 juni 1942, tr.? Geertje Beekelaar, geb. Kerkenveld 3 maart 1888, ov. Dedemsvaart 21 dec. 1954.
2. Jentje v\d Hof, geb. Zuidwolde 1888, tr. Zuidwolde 3 maart 1912 Jan v\d Belt (IVf,1).
3. Hendrik v\d Hof, geb. 1889, tr. Zuidwolde 26 april 1912 Jantje Stoter, geb. 1891.
4. Lummigje v\d Hof, geb. Zuidwolde 1894, tr. Zuidwolde 3 juli 1914 Gerrit Pruntel, geb. Zuidwolde 1896.
5. N.N., geb. Kerkenveld 22 jan. 1896, ov. ald. 22 jan. 1896.
6. Jan v\d Hof, geb. Zuidwolde 13 april 1897, ov. Kerkenbosch 18 febr. 1918.
7. Klaas Koenraad v\d Hof, geb. Zuidwolde 30 aug. 1899.
IVf. Aaltje v\d Hof, geb. Zuidwolde 8 maart 1864, ov. Fort 27 mei 1894, tr. Zuidwolde 24 april 1885 Gerrit v\d Belt, geb. Zuidwolde 1864.
Uit dit huwelijk:
Jan v\d Belt, geb. Zuidwolde 1886, tr. Zuidwolde 3 maart 1912 Jentje v\d Hof (IVe,2).

 

Kwartierstaat van Johann Christoffel Otten

De doopboeken zijn vaak heel slecht te lezen dus sommige namen zijn mij  (nog niet) duidelijk.

Generatie 1

1 Johann Christoffel Otten, geboren op 27-07-1752  (s’middags) in Zielen in t’Hessen Casselse (Dld.).Hij is gedoopt op 01-08-1752 in Sielen. geboren ,peetvader was Martin Lük.

Johan is overleden op 29-08-1826 in De Wijk nr 46, 74 jaar oud. De Wijk, overlijdensakte, 30 augustus 1826, aktenr. 16

Overledene: Jan Christoffer, geboren te Hessenkassel (Duitsland) op 10-04-1741!; beroep: kleermaker; overleden te De Wijk op 29-08-1826; oud: 85 jaren, zoon van Jan Christoffer en Trijntje Roelofs.
Ook: Stoffer Jans/ Jan Stoffer Stoffer de snijder
Confirm. 1767 :Johann Christoffel zv Johann George Otten

 

Casselische Polizey- und Commerzien-Zeitung Kassel 1782Casselische Polizey- und Commerzien-Zeitung Kassel (krant uit die tijd)
1-4-1782
“auf der wanderschaft gegangene oder ausgetretene junge mannschaft”
Uit Sielen:
Johannes Fiege
Johannes Flocke
Joh. Heinrich Schaefer
Henricus Flocke
Joh.Cristoph Otto
Joh.Conrad Persch

Generatie 2

2 Johann George Otten, geboren  07-1725 in Sielen. Hij is gedoopt op 17-07-1725 in Sielen.Peetvader was Johan George Holbruger ,”soldaat bij de garde te voet”.

Johann is overleden op 24-04-1791 in Sielen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 27-04-1791 in Sielen, s’middags om 5 uur 66 jr oud.

Beroep: Schneidermeister

Hij trouwde, 23 jaar oud, op 18-02-1749 in Sielen met de 19-jarige

3 Anna Catharina Lanzing, geboren in 01-1730 in Sielen. Zij is gedoopt op 10-01-1730 in Sielen.Met aantekening dat het kind 2 maanden te vroeg was t.o.v. het huwelijk.

Anna is overleden op 17-08-1787 in Sielen, 57 jaar oud. Zij is begraven op 19-08-1787 in Sielen. 57jr 8mnd.

Ook Lenzing genoemd.

 

Generatie 3

4 Johannes Otten, geboren 09-1687 in Sielen. Hij is gedoopt op 16-09-1687 in Sielen. Johannes is overleden  05-1734, 46 jaar oud. Hij is begraven op 10-05-1734.

Op 15 en 23 mei 1724 zonen van Joh. Otten begraven.

Hij trouwde, 32 jaar oud, op 26-01-1720 in Sielen met de 37-jarige

5 Catharina Horbrugger, geboren  12-1682 in Sielen. Zij is gedoopt op 10-12-1682 in Sielen. Catharina is overleden  03-1748 in Sielen, 65 jaar oud. Zij is begraven op 29-03-1748 in Sielen.  65j 4mnd

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johann Christoff Otten, geboren  10-1723 in Sielen, zoon van Johannes Otten . Hij is gedoopt op 24-10-1723 in Sielen. Peetvader: ? Wassermijer

II. Johann George Otten, geboren  07-1725 in Sielen

III. Johann Conrad Otten, geboren  08-1728 in Sielen, zoon van Johannes Otten. Hij is gedoopt op 17-08-1728 in Sielen.  Peetvader was Casper Hoorbrugger.

Johann is overleden  12-1736 in Sielen, 8 jaar oud. Hij is begraven op 16-12-1736 in Sielen.” An Dorigen krankheit” ,Dörrsucht ?overleden.

6 Johan George Lanzing, geboren  01-1683 in Sielen. Hij is gedoopt op 28-01-1683 in Sielen.

Johan is overleden  06-1754 in Sielen, 71 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1754 in Sielen. 71j 4mnd.

Hij trouwde (2), 46 jaar oud, op 06-06-1729 in Sielen met Anna Margaretha Stumer . Johan was bij dit huwelijk weduwnaar.

7 Anna Margaretha Stumer.

Conf 1701: Anna Margaretha dochter van Riccus Stumer? 15 jr.

Kind uit dit huwelijk:

I. Anna Catharina Lanzing, geboren  01-1730 in Sielen

Generatie 4

8 Wilhelm Otten, geboren  07-1652 in Sielen. Hij is gedoopt op 07-07-1652 in Sielen.

Wilhelm is overleden  01-1722 in Sielen, 69 jaar oud. Hij is begraven op 07-01-1722 in Sielen.
1664: Conf Wilhelm zv Hmns Otto

 

Hij trouwde, 29 jaar oud, op 14-10-1681 in Sielen met de 21-jarige Anna Wassermijer. 05 1682: Anna Wilhelm Otten doet schuldbekentenis wegens zwangerschap voor het huwelijk.In de huw akte is de achternaam van Anna slecht te lezen.Ik lees: Grobschmied Martin Wassermijers tochter.
Dus de voorouders zijn mijn aanname,in de kerkboeken is ook geen andere aansluiting te vinden die op die achternaam lijkt.

9 Anna Wassermijer, geboren  08-1660 in Sielen. Zij is gedoopt op 12-08-1660 in Sielen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Maria Otten, geboren 03-1682 in Sielen, dochter van Wilhelm Otten . Zij is gedoopt op 19-03-1682 in Sielen.

Conf 1696: Anna Maria Otten

II. Conrad Otten, geboren  08-1684 in Sielen, zoon van Wilhelm Otten . Hij is gedoopt op 31-08-1684 in Sielen. Conrad is overleden 06-1685 in Sielen, 10 maanden oud. Hij is begraven op 22-06-1685 in Sielen. “An den blattern (pokken) gestorben”

III. Anna Margareta, geboren 05-1686 in Sielen, dochter van Wilhelm Otten (zie 8). Zij is gedoopt op 24-05-1686 in Sielen.

Conf. 1701: Anna Margareta d.v. Hmns Otto

IV. Johannes Otten, geboren  09-1687 in Sielen

V. Johann George Otten, geboren  04-1691 in Sielen, zoon van Wilhelm Otten . Hij is gedoopt op 08-04-1691 in Sielen.

Conf. 1706: Johan George Otten Wilhelm Ottens zoon.

VI. Anna Catharina Otten, geboren  08-1695 in Sielen, dochter van Wilhelm Otten . Zij is gedoopt op 04-08-1695 in Sielen. Anna is overleden  10-1736 in Sielen, 41 jaar oud. Zij is begraven op 03-10-1736 in Sielen.

conf 1708: Anna Catharina dv Wilhelm Otten

10 Martin Horbrugger.
Hij trouwde op 06-08-1679 in Sielen met
11 Anna Catharina Adreas Sorgen…. sorgen.... Anna is overleden  08-1711 in Sielen. Zij is begraven op 09-03-1711 in Sielen.
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Martha Horbrugger, geboren 03-1680 in Sielen, dochter van Martin Horbrugger. Zij is gedoopt op 21-03-1680 in Sielen.
II. Catharina Horbrugger, geboren  12-1682 in Sielen .
III. Anna Margaretha Horbrugger, geboren  01-1686 in Sielen, dochter van Martin Horbrugger . Zij is gedoopt op 17-01-1686 in Sielen. Anna is overleden op 17-03-1734 in Sielen, 48 jaar oud. Zij is begraven op 23-03-1734 in Sielen.
IV. Johannes Horbrugger, geboren  10-1688 in Sielen, zoon van Martin Horbrugger . Hij is gedoopt op 09-10-1688 in Sielen.
V. George Horbrugger, geboren  06-1695 in Sielen, zoon van Martin Horbrugger . Hij is gedoopt op 06-06-1695 in Sielen.

12 Johannes Lanzing.

Hij trouwde op 14-05-1682 met Anna Wilhelm Otten.Petinentie voor gemeente en kerkeraad.

13 Anna Wilhelm Otten.
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johan George Lanzing, geboren 01-1683 in Sielen .
II. Henricus Lanzing, geboren  08-1686 in Sielen, zoon van Johannes Lanzing . Hij is gedoopt op 16-08-1686 in Sielen.

14 Henricus Stumer.
Hij trouwde met

15 Anna Maria. Anna is overleden05-1756 in Sielen. Zij is begraven op 14-05-1756 in Sielen.65jr 5mnd 10dgn

Kind uit dit huwelijk:

I. Anna Margaretha Stumer .

Generatie 5

16 Olmes Otten.

Notitie bij de geboorte van Olmes: 03 03 1653 Hmns Otto en vrouw doen schuldbekentenis wegens zwangerschap voor huwelijk.
Ook :Heromimus
Hij trouwde op 03-12-1650 in Sielen met

17 Margretha? Grossbernd.

03-04-1653: petinentie van Olmes Otten en zijn echtgenote, ??? Grossbernds dochter .

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wilhelm Otten, geboren  07-1652 in Sielen.
II. Otto Otten, geboren 11-1654 in Sielen, zoon van Olmes Otten.
Hij is gedoopt op 05-11-1654 in Sielen.
III. Bernhard George Otten, geboren 03-1657 in Sielen, zoon van Olmes Otten . Hij is gedoopt op 08-03-1657 in Sielen. Bernhard is overleden 11-1658 in Sielen, 1 jaar oud. Hij is begraven op 20-11-1658 in Sielen.
IV. Konrad Johannes Otten, geboren  11-1659 in Sielen, zoon van Olmes Otten . Hij is gedoopt op 06-11-1659 in Sielen.
V. Anna Maria Otten, geboren  03-1663 in Sielen, dochter van Olmes Otten . Zij is gedoopt op 15-03-1663 in Sielen.

VI. George Otten, geboren  04-1666 in Sielen, zoon van Olmes Otten . Hij is gedoopt op 29-04-1666 in Sielen.

1678: conf George zv Hmns Otto

VII. Anna Margareta Otten, geboren 06-1669 in Sielen, dochter van Olmes Otten . Zij is gedoopt op 01-06-1669 in Sielen. Anna is overleden 05-1670 in Sielen, 11 maanden oud. Zij is begraven op 06-05-1670 in Sielen.

VIII. Anna Margareta Otten, geboren  05-1674 in Sielen, dochter van Olmes Otten . Zij is gedoopt op 03-05-1674 in Sielen. Anna is overleden  05-1675 in Sielen, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op 07-05-1675 in Sielen.

18 Martin Wassermijer.

Notitie bij Martin: Ook Watermeyer
Beroep: Schneidergesellen

Hij trouwde op 21-11-1652 in Sielen met

19 Catharina Hans Raben.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Casper Wassermijer, geboren 01-1655 in Sielen, zoon van Martin Wassermijer . Hij is gedoopt op 01-01-1655 in Sielen.
II. Conrad Wassermijer, geboren 12-1656 in Sielen, zoon van Martin Wassermijer . Hij is gedoopt op 07-12-1656 in Sielen.
III. Anna Wassermijer, geboren  08-1660 in Sielen .
IV. Eva Wassermijer, geboren  11-1670 in Sielen, dochter van Martin Wassermijer . Zij is gedoopt op 20-11-1670 in Sielen.
V. Anna Catharina Wassermeijr, geboren 03-1673 in Sielen, dochter van Martin Wassermijer .Zij is gedoopt op 09-03-1673 in Sielen.

22 Andreas Sorgen…….
Hij trouwde met
23 N.N..
Kind uit dit huwelijk:

I. Anna Catharina Adreas Sorgen….. .

24 Adam Lanzinger Hoymeister?

Hij trouwde met
25 N.N..
Kind uit dit huwelijk:

I. Johannes Lanzing .

Generatie 6

32 Diogenes Tonius Mähling ?

Of:Thonen? Thonius? Smahling?
Hij trouwde met
33 N.N..
Kind uit dit huwelijk:

I. Olmes Otten .

34 Henricus Grossbernd.
Hij trouwde met
35 N.N..
Kind uit dit huwelijk:

I. Margretha? Grossbernd .

36 Ernst Watermeyer.
Hij trouwde met
37 N.N..
Kind uit dit huwelijk:

I. Martin Wassermijer .

38 Hans Raben. Hans is overleden vóór 21-11-1652.

Beroep: Smid
Hij trouwde met
39 N.N..
Kind uit dit huwelijk:

I. Catharina Hans Raben .

Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 25-01-2016 20:36:27