Parenteel van Jan Gerrits Schutteldoek

I. Jan Gerrits Schutteldoek, tr. 1e? Noarchje Klaassen; tr. 2e Havelte 9 mei 1766Annigje Harms, geb. Leggeloo juli 1745, ged. Diever 18 juli 1745, dr. van Harm Jacobs en Klaasje Wolters. [De Wal te Havelte]

huwjgschdoek
trouwboek 1766

kerkkolderv
kerk van Kolderveen

Uit het tweede huwelijk:
1. Klaasje Jans Schutteldoek, geb. Kolderveen (Bovenboer) febr. 1767, ged. Kolderveen 15 febr. 1767.
2. Ida Jans Schotteldoek, geb. Colderveen okt. 1768, ov. ald. 7 aug. 1839, tr.? Geert Alberts Keizer.
3. Albert Jans Schutteldoek, geb. Kolderveen jan. 1771.
4. Gerrit Jans, volgt IIa.
5. Harm Jans Schutteldoek, geb. Kolderveen juni 1775.
6. Harm Jans Schutteldoek, geb. Kolderveen sept. 1776.
7. Jan Jans Schutteldoek, geb. Kolderveen jan. 1779.
8. Wolter Jans, volgt IIb.
9. Jan Jans van den Hof, volgt IIc.
10. Hendrik Jans, volgt IId.
IIa. Gerrit Jans Schutteldoek, geb. Kolderveen maart 1773, ov. ald. 7 aug. 1820, tr.? Femmigje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
Annechien Schutteldoek, geb. Nijeveen 10 febr. 1806, ov. ald. 30 okt. 1849.
IIb. Wolter Jans Schutteldoek, geb. Kolderveen (Bovenboer) 9 sept. 1781, ov. Nijeveen 7 mei 1861, tr.? Aaltje Jans Kuilard.
Uit dit huwelijk:
1. Annigje Wolters Schutteldoek, geb. Nijeveen 1804, ov. Zutphen 30 aug. 1868.
2. Wichertjen Schutteldoek, geb. Nijeveen 15 sept. 1806, ov. Meppel 2 febr. 1885.
IIc. Jan Jans van den Hof, geb. Kolderveen okt. 1783, arbeider/turfmaker, ov. Alteveer B325 6 dec. 1843
Gegevens nat mil:v/d Hoff genoemd 1. 598 m ovaal aangezicht, rond voorhoofd ,ogen donker blauw,neus gewoon,mond gewoon,kin rond, haar lichtt bruin ,wenkbrauwen licht bruin ,
tr. 1e Nijeveen 5 aug. 1804 Maria Andries Smit, geb. Steenwijk 1792; tr. 2e Kolderveen 17 sept. 1816 Margje Everts Bouwknecht, geb. Kolderveen nov. 1784, ov. ald. 17 mei 1816, dr. van Evert Gerrits en Hendrikje Jans.

alteveer
Woonde in 1829: alteveer 329 (hier is nu de bocht bij de kerk)

Uit het eerste huwelijk:
1. Berentje van den Hof, geb. Colderveen 18 juli 1817, ov. Hoogeveen 16 april 1887, tr. Hoogeveen 20 mei 1837 Jan Harms Botter, geb. Hoogeveen 12 juli 1816, ov. Alteveer 8 juli 1870, zn. van Harm Jans en Marrigje Hendriks Kats.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jan Jans van den, volgt IIIa.
3. Evert Jans van den, volgt IIIb.
4. Annigje Jans van den Hof, geb. Nijeveen 30 mei 1810, ged. Kolderveen 3 juni 1810, ov. Hoogeveen 11 juni 1858.
5. Hendrikje van den Hof, geb. Colderveen 11 nov. 1812, ov. Hoogeveen 2 mei 1873, tr. Hoogeveen 18 mei 1834 Roelof Jacobs Booij, geb. Hoogeveen 27 nov. 1812, zn. van Jacob Geerts en Margje Roelofs Deuten.
6. Jantje Schutteldoek, geb. Kolderveen 25 dec. 1815, ov. ald. 11 aug. 1816.
IIIa. Jan Jans van den Hof, geb. Kolderveen nov. 1804, arbeider/boerenknecht, ov. Fort 3 mei 1889
KLIK HIER VOOR DE SCHOTTELDOEKBROGGE
handt jjvdhof, tr. De Wijk 22 april 1826 Aaltien Lamberts Donker, geb. De Wijk (Osse) 27 dec. 1800, ged. De Wijk 1 jan. 1801, ov. Veeningen 19 febr. 1878, dr. van Lambert Everts en Lammegien Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1. Marchien Jans van den Hof, geb. De Wijk 1827, ov. Zutphen 16 jan. 1887.
2. Lambert van den, volgt IVa.
3. Lammechien van den, volgt IVb.
IVa. Lambert van den Hof, geb. Veeningen 5 maart 1830, ov. Kerkenveld 7 aug. 1917, tr. 1e Zuidwolde 3 mei 1856 Jentje Stoffer, geb. De Wijk 6 okt. 1825, ov. Kerkenveld 26 okt. 1873, dr. van Jan Stoffer Otten en Aaltien Berends; tr. 2e Zuidwolde 21 maart 1874 Hilligje Ham, geb. Zuidwolde 18 maart 1841, ov. Kerkenveld 2 jan. 1923, gesch. echtg. van Wiechert Doze.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan van den, volgt Va.
2. Aaltje van den Hof, geb. Zuidwolde 14 febr. 1859, ov. ald. 3 maart 1934, tr. Zuidwolde 11 mei 1881 Tiemen Meester, geb. Zuidbroek 1831.
3. Jan van den, volgt Vb.
4. Aaltje van den, volgt Vc.
Uit het tweede huwelijk:
5. Lambertus van den, volgt Vd.
6. Margje van den Hof, geb. Zuidwolde 1877, tr. Zuidwolde 7 april 1898 Jan Bos, geb. Zuidwolde 1877.
7. N.N., geb. Zuidwolde 16 nov. 1879, ov. ald. 16 nov. 1879.
8. Roelof v\, volgt Ve.
9. Evert van den, volgt Vf.
Va. Jan van den Hof, geb. Zuidwolde 20 sept. 1857, Schipper, ov. Zuidwolde 23 febr. 1928, tr. 1e Zuidwolde 17 mei 1884 Johanna ten Brink, geb. omstr. 1858, ov. Zuidwolde 7 maart 1885, dr. van Fredrik ten en Margaretha Evers; tr. 2e Zuidwolde 6 okt. 1888 Roelofje Timmer, geb. Zuidwolde 1 sept. 1861, ov. ald. 23 aug. 1923, dr. van Berend en Jantje Roelofs Krol en wed. van Roelof Krol.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jantiena van den Hof, geb. 24 febr. 1885, ov. Zuidwolde 6 aug. 1952, tr. Zuidwolde 1 mei 1908 Jan de Roo, geb. Zuidwolde 1879.
Uit het tweede huwelijk:
2. Lambertus van den Hof, geb. Zuidwolde 13 maart 1889, ov. Kerkenveld 13 juni 1889.
3. Jantje van den Hof, geb. Meppel 18 april 1890, tr.? Hr Mos.
4. Lambertus van den Hof, geb. Zuidwolde 27 juni 1892, tr. Hoogeveen 22 juli 1916 Geesje Duinkerken, geb. Klazienaveen 16 april 1896.
5. Geesje van den Hof, geb. Emmen (Nieuw Amsterdam) 19 mei 1894, ov. Meppel 5 okt. 1894.
6. Roelof van den Hof, geb. Meppel 14 febr. 1897.
7. Aaltje van den Hof, geb. Meppel 29 maart 1899, ov. Hoogeveen 9 nov. 1971, tr. Zuidwolde 19 april 1918 Jan Beekelaar, geb. Zuidwolde 14 maart 1894, ov. Hoogeveen 25 maart 1957.
8. Geesje van den, volgt VI.
9. Jan van den Hof, geb. Meppel 13 jan. 1905.
VI. Geesje van den Hof, geb. Meppel 11 febr. 1901, tr. Zuidwolde 14 dec. 1923 Jacob Profijt, geb. Hollandscheveld E154 6 okt. 1894, (veld)arbeider /landbouwer, zn. van Arend en Catharina de Jonge. [Kerkenveld]
Uit dit huwelijk:
1. Arend Profijt.
2. Jan Profijt.

3. Catharinus Profijt.

4. Roelof Profijt.
5. Grietje Profijt.
6. Catharinus,volgt VII.
7. Lambertus Profijt.
8. Roelofje Profijt.
VII. Catharinus Profijt, tr.? Jantje Veuger, dr. van Berend en Aaltje Metselaar.
Uit dit huwelijk:
1. Jaap, volgt VIII.
2. Aaltje Profijt.
VIII. Jaap Profijt, tr.? Dineke Willems, dr. van Hendrik Jan en Dirkje Makkinga.
Uit dit huwelijk:
1. Dianne Profijt.
2. Rien Profijt.
Vb. Jan van den Hof, geb. Zuidwolde 1 okt. 1861, ov. Groningen 21 dec. 1899, tr. Zuidwolde 15 nov. 1884 Elisabeth van der Belt, geb. omstr. 1863; zij hertr. Zuidwolde 22 febr. 1907 Jan Drenten.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus van den Hof, geb. Kerkenveld 1 okt. 1885, ov. Hoogeveen 11 juni 1942, tr.? Geertje Beekelaar, geb. Kerkenveld 3 maart 1888, ov. Dedemsvaart 21 dec. 1954.
2. Jentje van den Hof, geb. Zuidwolde 1888, tr. Zuidwolde 3 maart 1912 Jan van der Belt (Vc,1).
3. Hendrik van den Hof, geb. 1889, tr. Zuidwolde 26 april 1912 Jantje Stoter, geb. 1891.
4. Lummigje van den Hof, geb. Zuidwolde 1894, tr. Zuidwolde 3 juli 1914 Gerrit Pruntel, geb. Zuidwolde 1896.
5. N.N., geb. Kerkenveld 22 jan. 1896, ov. ald. 22 jan. 1896.
6. Jan van den Hof, geb. Zuidwolde 13 april 1897, ov. Kerkenbosch 18 febr. 1918.
7. Klaas Koenraad van den Hof, geb. Zuidwolde 30 aug. 1899.
Vc. Aaltje van den Hof, geb. Zuidwolde 8 maart 1864, ov. Fort 27 mei 1894, tr. Zuidwolde 24 april 1885 Gerrit van der Belt, geb. Zuidwolde 1864.
Uit dit huwelijk:
Jan van der Belt, geb. Zuidwolde 1886, tr. Zuidwolde 3 maart 1912 Jentje van den Hof (Vb,2).
Vd. Lambertus van den Hof, geb. Kerkenveld 7 jan. 1876, tr. Zuidwolde 25 okt. 1901 Pietertje de Lange, geb. 1875.
Uit dit huwelijk:
Hilligje van den Hof, geb. Zuidwolde 5 mei 1903, ov. Kerkenveld 10 okt. 1908.
Ve. Roelof v\ Hof, geb. Zuidwolde 18 april 1881, tr. Zuidwolde 7 april 1898 Grietje Gruppen, geb. Hoogeveen 29 juni 1878, ov. Zuidwolde 5 sept. 1934.
Uit dit huwelijk:
1. Hilligje van den Hof, geb. Zuidwolde 20 aug. 1898, ov. Kerkenveld 18 sept. 1898.
2. Hilligje van den Hof, geb. Zuidwolde 1900, tr. Zuidwolde 4 jan. 1918 Egbert Kats, geb. Steenbergen 1897.
3. Lammigje van den Hof, geb. Zuidwolde 27 maart 1901, ov. Westervelde 6 nov. 1918.
4. Maria van den Hof, geb. Zuidwolde 14 juni 1909, ov. Kerkenveld 18 nov. 1918.
Vf. Evert van den Hof, geb. Zuidwolde 16 okt. 1883, ov. ald. 3 sept. 1924, tr. Zuidwolde 23 nov. 1906 Jantje Schonewille, geb. 24 april 1886, ov. Kerkenveld 14 maart 1982.
Uit dit huwelijk:
Reinder van den Hof, geb. Kerkenveld 15 juni 1917, ov. ald. 29 juni 1917.
IVb. Lammechien van den Hof, geb. Zuidwolde 17 febr. 1838, ov. De Wijk (De Stapel) 19 juli 1877, tr.? Jan Pouwels Kolk, geb. 1830, Landbouwer, ov. Avereest 27 dec. 1889.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Kolk, geb. De Wijk (De Stapel) 18 mei 1863, ov. 8 juli 1863.
2. Aaltje Kolk, geb. De Wijk (De Stapel) 10 maart 1865. [Dedemsvaart]
3. Johanna Kolk, geb. De Wijk (De Stapel) 14 febr. 1867.
4. Jan Kolk, geb. De Wijk (De Stapel) 7 maart 1869.
5. Klaasje Kolk, geb. De Wijk (De Stapel) 4 febr. 1871.
6. Harm Kolk, geb. De Wijk (De Stapel) 4 jan. 1873.
7. Lammigje Kolk, geb. De Wijk (De Stapel) 21 dec. 1874.
8. Trijntje Kolk, geb. De Wijk (De Stapel) 21 mei 1877, ov. ald. 31 juli 1877.
IIIb. Evert Jans van den Hof, geb. Kolderveen nov. 1807, tr. Hoogeveen 8 dec. 1833 Hendrikje Lamberts Faken, geb. Hoogeveen 19 okt. 1806, dr. van Lambert en Hendrikje Jans Gort.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van den Hof, geb. Alteveer B329 15 sept. 1828, ov. Hoogeveen 22 jan. 1830.
2. Lambert van den Hof, geb. Alteveer B329 31 jan. 1830, ov. Krakeel 7 febr. 1843.
3. Marrigje van den Hof, geb. Alteveer B325 1 nov. 1833, ov. Hoogeveen 21 jan. 1899.
4. Hendrikje van den Hof, geb. Alteveer B325 4 febr. 1835, ov. Hoogeveen 19 jan. 1890.
5. Jantje van den Hof, geb. Alteveer B325 10 okt. 1836.
IId. Hendrik Jans Schutteldoek, geb. Kolderveen okt. 1786, ov. ald. 27 juni 1854, tr. 1e? Annigje Alberts; tr. 2e Nijeveen 24 febr. 1844 Fijchien Oosterveen.
Uit het eerste huwelijk:
Annigje Hendriks Schutteldoek, geb. Kolderveen 23 juni 1811, ov. ald. 20 juni 1846, tr.? Albert Jans Knol.

Gegenereerd met Aldfaer 4.1 op 26 febr. 2009 21:59