Parenteel van Jan Hendriks Veuger

I. Jan Hendriks Veuger, ov. Staphorst 7 aug. 1665, tr.? N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Geert Jans, volgt IIa.
2. Jan Janz, volgt IIb.
IIa. Geert Jans Veuger, ov. Hoogeveen vóór 1669, tr. 1e? Jantje Hendriks, ov. vóór 1659; tr. 2e Staphorst 23 dec. 1659 Hebele Roelofs.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Geerts, volgt IIIa.
2. Peter Geerts, volgt IIIb.
3. Jan Geerts Veuger.
Uit het tweede huwelijk:
4. Roelof Geerts, volgt IIIc.
5. Jantje Geerts Veuger, ged. 28 okt. 1660.
6. Luijchje Geerts Veuger, ged. Staphorst 11 okt. 1665.
IIIa. Hendrik Geerts Veuger, Schipper, ov. 1709, tr. Staphorst 3 dec. 1671 Hillegien Arents.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Hendriks, volgt IVa.
2. Andries Hendriks, volgt IVb.
IVa. Geert Hendriks Veuger, tr. Hoogeveen 25 maart 1708 Jantien Alberts Knap.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Geerts Veuger, geb. Hoogeveen juli 1709.
2. Hendrik Geerts, volgt Va.
3. Aaltien Veuger, geb. Hoogeveen dec. 1714, begr. ald. 28 nov. 1786.
4. Jan Geerts Veuger, geb. Hoogeveen dec. 1721.
5. Jan Geerts Veuger, geb. Hoogeveen jan. 1726.
6. Jantien Veuger, geb. Hoogeveen nov. 1726.
Va. Hendrik Geerts Veuger, geb. Hoogeveen okt. 1711, ov. ald. jan. 1792, tr. Hoogeveen vóór 1736 Aaltien Jans v Hesselingen, geb. maart 1714, dr. van Jan Geerts v en Hilligje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendriks, volgt VIa.
2. Geert Hendriks, volgt VIb.
3. Albert Hendriks, volgt VIc.
4. Hillegien Veuger, geb. Hoogeveen juli 1745.
5. Johannes Hendriks, volgt VId.
6. Hendrik Hendriks Veuger, geb. Hoogeveen okt. 1752.
7. Jacobus Hendriks Veuger, geb. Hoogeveen dec. 1755.
VIa. Jan Hendriks Veuger, geb. Hoogeveen 1736, ov. Molendijk(Hoogeveen) 5 april 1820, tr.? Ida Alberts.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Veuger, geb. Hoogeveen 6 jan. 1765, ov. Kleine Kerksteeg(Hoogeveen) 21 sept. 1852, tr.? Johanna Elizabeth Hoeksveld.
2. Alberdina Veuger, geb. Hoogeveen dec. 1771, ov. ald. 15 aug. 1846.
3. Albert Jans Veuger, geb. Hoogeveen dec. 1775.
4. Aaltje Jans Veuger, geb. Hoogeveen april 1779.
VIb. Geert Hendriks Veuger, geb. Hoogeveen 1740, ov. Meppel 23 febr. 1830, tr.? Aaltje van Urk.
Uit dit huwelijk:
1. Hillegien Veuger, geb. Meppel 1775, ov. ald. 15 febr. 1827.
2. Hendrik Veuger, geb. Meppel mei 1778, ov. ald. 16 mei 1817, tr.? Grietje Kreulen.
3. Alida, volgt VIIa.
VIIa. Alida Veuger, geb. 1781, ov. 27 febr. 1830, tr. Meppel 20 mei 1804 Jan Pieters Veuger (VIIf).
Uit dit huwelijk:
VIIIa. Pieter Veuger, geb. Meppel 21 sept. 1812, tr. Coevorden 24 sept. 1842 Fenna Wessel, geb. Coevorden 17 febr. 1813.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margaretha Veuger, geb. Coevorden 1836, ov. Veenoord 22 sept. 1925.
2. Jan, volgt IXa.
IXa. Jan Veuger, geb. Coevorden 1 jan. 1844, tr. Jaarsveld 4 april 1873 Catharina den Hertog, geb. Jaarsveld 1 jan. 1850.
Uit dit huwelijk:
Pieter Veuger, geb. Lopik 1 jan. 1877, tr. Lopik 26 juni 1912 Geertruida van Harmelen, geb. Lopik 1 jan. 1885.
VIc. Albert Hendriks Veuger, geb. Hoogeveen sept. 1742, ov. Amsterdam mei 1803, tr. Koekange 18 febr. 1770 Roelofje Klaas, ged. Koekange 11 febr. 1742.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Alberts Veuger.
2. Aaltje Alberts, ged. dec. 1770.
3. Klaas Alberts, volgt VIIb.
VIIb. Klaas Alberts Veuger, geb. Zwartsluis 3 maart 1776, ov. Leiden 14 april 1841, tr. 21 jan. 1814 Maria Willemsdr Klomp.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Hendrik Albert Veuger, geb. Leiden 3 jan. 1827, apotheker, ov. Leiden 20 febr. 1855.
2. Rolina Maria Jacoba Veuger, geb. Leiden 11 maart 1827.
VId. Johannes Hendriks Veuger, geb. Hoogeveen dec. 1748, schippersknecht, ov. Hoogeveen (Haagje A52) 22 juni 1828, tr. Hoogeveen Aaltje Koerts Slot, geb. Hoogeveen april 1748, ov. 1788, begr. ald. 15 jan. 1788, dr. van Koert Jans en Annegien Arents Snort.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jannes, volgt VIIc.
2. Koert Slot, geb. Hoogeveen aug. 1780.
3. Jacob Veuger, geb. Hoogeveen sept. 1782.
4. Arent, volgt VIId.
5. Jan, volgt VIIe.
VIIc. Hendrik Jannes Veuger, geb. Kampen mei 1779, Schipper, ov. Haagje A60 16 dec. 1841, tr. Hoogeveen 14 mei 1807 Grietje Jans Booij, geb. Hoogeveen maart 1782, ov. Hoogeveen Haagje 60 3 juli 1824, dr. van Jan Geerts en Jantien Jans Pieters.

Haagje 1832
Haagje omstreeks 1830

Uit dit huwelijk:
1. Jannes, volgt VIIIb.
2. Jan Hendriks, volgt VIIIc.
3. Alida Veuger, geb. Hoogeveen (geen adres) 28 maart 1812, arbeidster, ov. Molendijk(Hoogeveen) 23 mei 1867.
4. Johanna Veuger, geb. Slood B368 2 juli 1814, ov. Haagje (Hoogeveen) 22 maart 1817.
5. Koert, volgt VIIId.
6. Jantje Veuger, geb. Haagje A64 10 sept. 1819, Dienstmaagd 1842, ov. Rolde 2 sept. 1886.
VIIIb. Jannes Veuger, geb. Hoogeveen nov. 1807, Schipper, ov. Noord(Hoogeveen) 13 april 1884, tr. Hoogeveen 16 mei 1835 Klaasje Bremer, geb. Hoogeveen 24 dec. 1809.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Veuger, geb. Noord C698 14 jan. 1836, ov. Hoogeveen 13 nov. 1903.
2. Johannes Veuger, geb. Hoogeveen 28 juli 1838, ov. ald. 26 nov. 1855.
3. Aaltje Veuger, geb. Noord C726 29 nov. 1840, ov. Noord(Hoogeveen) 8 nov. 1854.
4. Hendrik, volgt IXb.
5. Jantje Veuger, geb. Hoogeveen 16 maart 1845, ov. ald. 15 juli 1916.
6. Berend, volgt IXc.
7. Jan Veuger, geb. Hoogeveen 23 febr. 1850, ov. Noord(Hoogeveen) 20 mei 1850.
8. Jan, volgt IXd.
IXb. Hendrik Veuger, geb. Hoogeveen 22 dec. 1842, Schipper, ov. Slood(Hoogeveen) 14 febr. 1922, tr. Hoogeveen 16 febr. 1867 Grietje Jans Nijmijer, geb. Hoogeveen 10 febr. 1844.
Uit dit huwelijk:
1. Klaasje Veuger, geb. Hoogeveen 3 mei 1868, ov. Het Schut (Hoogeveen) 4 dec. 1894.
2. Jan, volgt Xa.
3. Jantje Veuger, geb. Hoogeveen 1874, ov. Amsterdam 3 maart 1880.
4. Jannes Veuger, geb. Hoogeveen 1876, ov. Amsterdam 19 febr. 1880.
5. Albert, volgt Xb.
6. Jantje Veuger, geb. Bemmel 1884, ov. Zuidwolde 3 okt. 1893.
Xa. Jan Veuger, geb. Hoogeveen 1871, tr. Hoogeveen 2 maart 1895 Femmigje Veldman, geb. Hoogeveen 1873.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Veuger, geb. Hollandscheveld 21 dec. 1895, ov. Kampen 3 maart 1967, tr. Hoogeveen 6 juli 1922 Jentje Bruins Slot, geb. Haarlem 11 aug. 1896, ov. Kampen (ijselmuiden) 22 aug. 1983.
Xb. Albert Veuger, geb. Haagje A251 21 juli 1878, tr. Hoogeveen 17 febr. 1906 Roelofje Meinen, geb. Hoogeveen 1882.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Veuger, geb. Vianen 17 okt. 1917, ov. Hoogeveen 1 juni 1923.
2. Roelofje Veuger, geb. Vianen 1918, ov. Sleen 15 april 1921.
IXc. Berend Veuger, geb. Noord C735 8 dec. 1847, ov. Culemborg 25 nov. 1894, tr. Hoogeveen 18 april 1874 Roelofje Huisman, geb. Hoogeveen 1852.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Veuger, geb. Hoogeveen 23 april 1876, ov. ald. 31 okt. 1895.
2. Albert Veuger, geb. De Huizen B408 28 okt. 1883, ov. Culemborg.
3. Aleida Geertruida Veuger, geb. De Huizen B408 18 jan. 1887, ov. Hoogeveen 29 aug. 1888.
4. Aleida Geertruida Veuger, geb. De Huizen 408 25 aug. 1889, ov. Hoogeveen (Huizen) 21 mei 1890.
IXd. Jan Veuger, geb. Hoogeveen 1852, tr. 1e Hoogeveen 31 juli 1875 Lammigje Oost, geb. Hoogeveen 1854; tr. 2e Hoogeveen 10 mei 1890 Barta Broer, geb. Zwolle 1866.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaasje Veuger, geb. Hoogeveen mei 1876, ov. Amersfoort 19 mei 1876.
Uit het tweede huwelijk:
2. Hendrika Veuger, geb. Hoogeveen 4 dec. 1890, ov. ald. 5 april 1917.
VIIIc. Jan Hendriks Veuger, geb. Hoogeveen 2 okt. 1809, schippersknecht/schipper, ov. Hollandscheveld A273a 12 juli 1866,
handt jhveutr. 1e Hoogeveen 11 mei 1834 Aaltje Berends Boer, geb. Hoogeveen dec. 1803, ov. Holl-veld A148 27 juni 1844, dr. van Berend Hendriks en Aaltje Berends Vos; tr. 2e Hoogeveen 1 okt. 1845 Klaasina Gritter, geb. Hoogeveen 7 april 1812.

zuiopg47b
Hollandscheveld 148 omstreeks 1830, nu zuideropgaande 47.

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Veuger, geb. Hollandscheveld A187a 20 maart 1835, ov. Hollandscheveld A148 25 febr. 1843.
2. Berend, volgt IXe.
3. Jannes Veuger, geb. Hollandscheveld A187 1 nov. 1838, ov. ald. 8 dec. 1838.
4. Jannes, volgt IXf.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jan Veuger, geb. Hoogeveen 19 juli 1846, ov. Hollandscheveld A 148 12 juli 1869.
6. Hendrik Veuger, geb. Hoogeveen 19 juli 1846, ov. Hollandscheveld A148 21 jan. 1866.
7. Albert Veuger, geb. Hollandscheveld A148 14 juni 1849, ov. ald. 16 juni 1849.
8. Grietje Veuger, geb. Hollandscheveld A148 4 dec. 1851.
9. Margaretha Veuger, geb. Hoogeveen 1 maart 1855, ov. Hollandscheveld E 192 24 maart 1880.
IXe. Berend Veuger, geb. Hollandscheveld A 187a 10 okt. 1836, arbeider, ov. Hollandscheveld E111
ov.Hollandscheveld E111 27 aug 1895.
handt BVtr. Hoogeveen 30 april 1864 Jantje Blokzijl, geb. Hollandscheveld A104 1 febr. 1842, ov. Hoogeveen kleine kerkstraat A185 2 sept. 1916, dr. van Hendrik Jans en Johanna Booij
Uit dit huwelijk:
1. Klaasje Veuger, geb. Hollandscheveld E405 12 nov. 1864, ov. Hollandscheveld E261 15 nov. 1900.
2. Jantje Veuger, geb. Hollandscheveld E405 24 okt. 1866, ov. Hollandscheveld E70 1 april 1895.
3. Jan Berends, volgt Xc.
4. Hendrik, volgt Xd.
5. Aaltje Veuger, geb. Hollandscheveld E226 29 april 1875, ov. Hollandscheveld E224 31 jan. 1880.
6. Johanna Veuger, geb. Hollandscheveld E226 11 sept. 1877, ov. ald. 8 april 1878.
7. Berend Veuger, geb. Hollandscheveld E226 28 jan. 1879, ov. Hollandscheveld E224 3 juli 1880.
Xc. Jan Berends Veuger, geb. Hollandscheveld E328 14 juli 1870, ov. Hollandscheveld E514 29 aug. 1925, tr. Hoogeveen 3 juli 1897 Arendtien Koops, geb. Hoogeveen 1878.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Veuger, geb. Hoogeveen 1897.
2. Jan Veuger, geb. Hoogeveen 5 juni 1899, ov. Hollandscheveld 8 maart 1900.
3. Berend Veuger, geb. Hoogeveen 24 mei 1903, ov. ald. 24 juli 1903.
4. Berend Veuger, geb. Hoogeveen 22 okt. 1904, ov. Hollandscheveld 18 okt. 1930.
5. Johanna Veuger, geb. Hoogeveen 26 aug. 1907, ov. ald. 13 nov. 1918.
6. Hendrik Veuger, geb. Hoogeveen 19 febr. 1915, ov. ald. 22 mei 1916.
Xd. Hendrik Veuger, geb. Hollandscheveld E226 6 febr. 1873, ov. Hollandscheveld 6 maart 1953, tr. Hoogeveen 17 jan. 1906 Hilligje Booij, geb. Hollandscheveld E347 1 juli 1883, ov. Hollandscheveld 25 sept. 1952, dr. van Pieter en Pietertien Wagtmeester.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Veuger.
2. Pietje Veuger.
3. Hilly Veuger.
4. Hendrik Veuger.
5. Jan Veuger.
6. Jans Veuger.
7. Berend, volgt XI.
8. Piet Veuger, geb. Hollandscheveld 10 okt. 1908.
XI. Berend Veuger, geb. Hollandscheveld E211 28 jan. 1907, tr. Hoogeveen 1 sept. 1928 Aaltje Metselaar, geb. Hollandscheveld (schutswijk) 26 juli 1908, dr. van Albert en Margje Giethoorn
ZUIOPG~1
Zuideropgaande 47 omstreeks 1958
Uit dit huwelijk:
1.Hendrik Veuger
2.Albert Veuger
3.Hilligje Veuger
4.Margje Veuger
5.Jantje, volgt XII.
6.Albert Veuger
7.Pieter Veuger
8.Hilbertus Veuger
9.Berend Veuger
XII. Jantje Veuger, tr. Catharinus Profijt, zn. van Jacob en Geesje van den Hof.
Uit dit huwelijk:
1. Jaap, volgt XIII.
2. Aaltje Profijt.
XIII. Jaap Profijt, tr.? Dineke Willems, dr. van Hendrik Jan en Dirkje Makkinga.
Uit dit huwelijk:
1. Dianne Profijt.
2. Rien Profijt.
IXf. Jannes Veuger, geb. Hollandscheveld A187 19 dec. 1840, ov. Alteveer 31 maart 1887, tr. Hoogeveen 6 mei 1871 Frederika Regina Prigge, geb. Hoogeveen 1842.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt Xe.
2. Johan Heinrich Veuger, geb. Hoogeveen 24 nov. 1876, ov. Alteveer 10 okt. 1893.
3. Fenna Veuger, geb. Hollandscheveld E73 21 sept. 1879.
4. Berend Veuger, geb. Hollandscheveld E68 16 nov. 1881, ov. Alteveer 27 maart 1884.
Xe. Jan Veuger, geb. Hoogeveen 1873, tr. 1e Hoogeveen 28 april 1900 Woltertje Woltinge, geb. Hoogeveen 1870; tr. 2e Hoogeveen 3 april 1912 Johanna Remken, geb. Hoogeveen 1881.
Uit het tweede huwelijk:
Jan Veuger, geb. Hoogeveen 15 sept. 1914, ov. ald. 12 dec. 1914.
VIIId. Koert Veuger, geb. Slood B368 25 okt. 1816, Schipper, ov. Hollandscheveld 24 dec. 1871, tr. Hoogeveen 1 mei 1839 Grietje Smand, geb. Hoogeveen 5 juni 1808.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Veuger, geb. Hoogeveen 15 maart 1840.
2. Harm Veuger, geb. Hoogeveen 1842, ov. Meppelerdiep(Wanneperveen) 7 mei 1862.
3. Hendrik, volgt IXg.
4. Margje Veuger, geb. Hoogeveen 1849,
IXg. Hendrik Veuger, geb. Hoogeveen 19 dec. 1844, ov. ald. 31 jan. 1902, tr. Hoogeveen 3 april 1880 Geesje Mooi, geb. Hoogeveen 1842.
Uit dit huwelijk:
1. Koenraad Veuger, geb. Pannerden 1879, ov. Buurmalsen 18 nov. 1900.
2. Margrieta Veuger, geb. Genemuiden 1882, ov. Utrecht 19 aug. 1883.
3. Hendrik, volgt Xf.
Xf. Hendrik Veuger, geb. Hoogeveen 1884, tr. Hoogeveen 19 juni 1907 Grietje Spikman, geb. Hoogeveen 1879.
Uit dit huwelijk:
1. Koenraad Veuger, geb. Hoogeveen 27 okt. 1910, ov. ald. 6 aug. 1911.
2. Hendrik Veuger, geb. Meppel 10 juni 1914, ov. ald. 1 maart 1915.
VIId. Arent Veuger, geb. Hoogeveen april 1786, arbeider/ scheepstimmerman, ov. Haagje (Hoogeveen) 27 aug. 1863, tr. Hoogeveen 28 febr. 1818 Albertje Ehl, geb. Steenwijk 27 juli 1791, ov. Haagje A52 9 aug. 1835.
Uit dit huwelijk:
Aaltje Veuger, geb. Haagje A 52 16 juni 1818, ov. Haagje (Hoogeveen) 23 jan. 1873.
VIIe. Jan Veuger, geb. Hoogeveen 16 jan. 1788, arbeider, ov. Haagje 50a (Hoogeveen) 27 jan. 1829, tr. Hoogeveen 8 mei 1819 AnnigjeJacobs Botter, geb. Hoogeveen 30 aug. 1789, ov. Slood B131 19 febr. 1868, dr. van Jacob Berends en Hendrekien Klaas Botter.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Veuger, geb. Haagje A53 20 mei 1821, ov. Alteveer 17 jan. 1900.
2. Hendrikje Veuger, geb. Hoogeveen 4 nov. 1824, ov. Hollandscheveld 7 jan. 1902.
IVb. Andries Hendriks Veuger, tr. Meppel 16 febr. 1712 Hendrikje Alberts Kuinder.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Andries, volgt Vb.
2. Albert Andries, volgt Vc.
Vb. Hendrik Andries Veuger, ov. Meppel 14 dec. 1759, tr.? Zwaantje van der Veen.
Uit dit huwelijk:
VIe. Pieter Hendriks Veuger, geb. Meppel maart 1743, ov. ald. 27 dec. 1817, tr.? Geesjen Broekhuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Pieters, volgt VIIf.
2. Hendrikus Veuger, geb. Ruinerwold 1786, tr. Ruinerwold 24 dec. 1827 Neeltje Blaauboer, geb. Zijpe 1809.
VIIf. Jan Pieters Veuger, geb. Meppel nov. 1784, tr. Meppel 20 mei 1804 Alida Veuger (VIIa).
Vc. Albert Andries Veuger, tr.? Lutien Hendriks.
Uit dit huwelijk:
Geertruid Veuger, geb. 1767, ov. Meppel 3 maart 1826.
IIIb. Peter Geerts Veuger, tr. Staphorst 24 juli 1669 Clasien Arents.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Pieters, volgt IVc.
2. Geertje Veuger.
IVc. Geert Pieters Veuger, tr.? Trijntien Willems.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Geerts, volgt Vd.
2. Klaasje Veuger.
3. Hillegien Geerts Veuger, geb. Hoogeveen aug. 1705, ov. ald. 1771, tr.? Willem Hendriks Moerhof.
4. Geertien Veuger, geb. Hoogeveen mei 1708.
5. Berent Veuger, geb. Hoogeveen april 1714.
6. Aaltien Veuger, geb. Hoogeveen april 1718.
Vd. Willem Geerts Veuger, tr.? Aaltien Hendriks Lunenborg, geb. Hoogeveen sept. 1714, dr. van Hendrik Hendriks en Sussanna Geugjes.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Willems, volgt VIf.
2. Hendrik Lunenborg, geb. Hoogeveen maart 1738.
3. Peter Willems Veuger, geb. Hoogeveen nov. 1740.
4. Peter Willems Veuger, geb. Hoogeveen febr. 1744.
5. Stoffer Willems Veuger, geb. Hoogeveen dec. 1745.
VIf. Geert Willems Veuger, geb. Hoogeveen okt. 1736, schippersknecht/huisman, ov. Noord(Hoogeveen) 12 juni 1814, tr.? Susanna Hendriks Wijkman, ov. Hoogeveen 10 jan. 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Geerts Veuger, geb. Hoogeveen aug. 1766.
2. Hendrik Geerts Veuger, geb. Hoogeveen okt. 1768, Schipper, ov. Hoogeveen 11 april 1848, tr.? Mettien Hendriks Nijmeijer, geb. Dwingelo febr. 1769, ov. Hoogeveen 16 april 1841.
3. Aaltien Veuger, geb. Hoogeveen aug. 1773, ov. ald. 13 dec. 1846.
4. Willem Geerts Veuger, geb. Hoogeveen juli 1776, ov. Noord(Hoogeveen) 26 nov. 1859, tr. Hoogeveen 1 nov. 1817 Trijntje Hendriks Kattouw, geb. Hoogeveen nov. 1786, ov. Hoogeveen armwerkhuis 11 juni 1862, dr. van Hendrik Jacobs en Femmigje Derks Gort.
IIIc. Roelof Geerts Veuger, tr.? N.N..
Uit dit huwelijk:
Geert Roelofs Veuger.
IIb. Jan Janz Veuger, tr.? N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Veuger.
2. Hendrik Jans Veuger.
3. Grietje Jans Veuger, tr. 1e omstr. 1680 Benjamin Huijsenaar, ov. vóór 1696; tr. 2e Meppel 30 sept. 1696 Albert Alberts Bazuin.


Meer Veuger genealogie

Gegenereerd met Aldfaer 4.1 op 1 maart 2009 21:07